Thursday, 30 March 2023

ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 – 2564 – 2565 ต่างกัน 3 เท่า

GISTDA เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงก.ย. 2554, 2564 และ 2565 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในขณะนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีรายงานว่า GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงเหตุการณ์น้ำท่วมของก.ย.ปี 2554, 2564 และ 2565 พบว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วทั้งประเทศ จำนวน 15,996,150 ไร่, ปี 2564 จำนวน 5,648,252 ไร่ และในปี 2565 (ปัจจุบัน) พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 5,331,739 ไร่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในขณะนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

เหตุการณ์น้ำในขณะนี้ หลายๆคนกังวลอย่างยิ่งว่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เพราะด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายนำมาซึ่งก่อให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับพายุโนรูที่เพิ่งแผลงฤทธิ์ไปสดๆร้อนๆเป็นสาเหตุของการเกิดความเสียหายและน้ำท่วมในหลายพื้นที่

อีกทั้งปริมาณน้ำในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว เป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้าทำความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ลุ่มน้ำชีและที่ลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย สิ่งหนึ่งที่จำต้องเฝ้าระวัง คือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่จะส่งผลให้น้ำท่วมเพิ่มสูงมากขึ้น รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

ถ้าหากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 และปี 2564 ของก.ย. จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แต่ว่าทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 - 2564 - 2565 ต่างกัน 3 เท่า

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565

เดือนกันยายน 2554

ภาคเหนือ 350,015 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
ภาคใต้ 65,581 ไร่

เดือนกันยายน 2565

ภาคเหนือ 154,456 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,955,311 ไร่
ภาคกลาง 2,814,646 ไร่
ภาคตะวันออก 147,844 ไร่
ภาคตะวันตก 259,481 ไร่
ภาคใต้ 0 ไร่